Táo xanh

Size: ~15-20cm Đặc điểm: có hoa và trái nhỏ Giá cây đã kèm chậu D25cm

SỐ LƯỢNG

1

200.000 400.000