Táo Xanh

Size: ~15-20cm<br> Đặc điểm: có hoa và trái nhỏ<br> Giá cây đã kèm chậu D25cm

SỐ LƯỢNG

1

200.000 400.000