Workshop Urban Garden Nâng Cao

Thực hiện làm Terrarium thành "tiểu vườn" Urban Garden Nâng Cao dưới sự hướng dẫn của kĩ sư Yên. (650.000VNĐ/ khách)

Đặt chỗ
Workshop Urban Garden Nâng Cao

Thực hiện làm Terrarium thành "tiểu vườn" Urban Garden Nâng Cao dưới sự hướng dẫn của kĩ sư Yên. (750.000VNĐ/ khách)

Đặt chỗ
Workshop Urban Garden - Đợt 1

Thực hiện làm Terrarium thành "tiểu vườn" Urban Garden dưới sự hướng dẫn của kĩ sư Yên. (600.000VNĐ/ khách)

Đặt chỗ
Workshop Urban Garden - Đợt 2

Thực hiện làm Terrarium thành "tiểu vườn" Urban Garden dưới sự hướng dẫn của kĩ sư Yên. (600.000VNĐ/ khách)

Đặt chỗ
WORKSHOP LÀM MỨT NGÀY TẾT

Thực hiện món MỨT TẮC MƠ KHÔ dưới sự hướng dẫn của Bếp Nhà Thị (300,000vnd/khách)

Đặt chỗ
WREATH WORKSHOP

Thực hiện vòng wreath giáng sinh bằng vật liệu tự nhiên dưới sự hướng dẫn của kỹ sư Yên. (500,000/khách)

Đặt chỗ
CANDLE WORKSHOP

Thực hiện làm nến mùi hương Xmas và trang trí lọ thủy tinh đựng nến qua sự hướng dẫn của D'mia & The Yên Concept (650,000/khách)

Đặt chỗ
WREATH WORKSHOP

Thực hiện vòng wreath giáng sinh bằng vật liệu tự nhiên dưới sự hướng dẫn của kỹ sư Yên. (500,000/khách)

Đặt chỗ
WORKSHOP LÀM MỨT NGÀY TẾT

Thực hiện món MỨT TẮC MƠ KHÔ dưới sự hướng dẫn của Bếp Nhà Thị (300,000vnd/khách)

Đặt chỗ
WORKSHOP LÀM MỨT NGÀY TẾT

Thực hiện món MỨT TẮC MƠ KHÔ dưới sự hướng dẫn của Bếp Nhà Thị (300,000vnd/khách)

Đặt chỗ