Cóc

Size: ~15-20cm Đặc điểm: cây cóc lùn, nhỏ gọn, có hoa và trái Giá cây đã kèm chậu D25cm

SỐ LƯỢNG

1

200.000 400.000