Chậu xi măng trụ tròn kèm đĩa
D10cm

Chất liệu: xi măng

SỐ LƯỢNG

1

100.000 150.000