Chậu xi măng trụ tròn kèm đĩa
D15cm

Chất liệu: xi măng

SỐ LƯỢNG

1

120.000 200.000