Cà Ri

Đặc điểm: cây chỉ có lá, lá dùng trong nấu ăn

SỐ LƯỢNG

1

100.000 300.000