Chậu xi măng trụ tròn
D25cm

Chất liệu xi măng

SỐ LƯỢNG

1

200.000