Bàng Singapore/ Bàng Thái/ Bàng lá to (Fiddle Leat Fig) 1 – 1,5m

Danh mục:

Giá tiền: 350,000 vnd