• 2016
 • 1/17
 • 2/17
 • 3/17
 • 4/17
 • 5/17
 • 6/17
 • 7/17
 • 8/17
 • 9/17
 • 10/17
 • 11/17
 • 12/17
 • 2018
 • 1/2017
 • 20/1/17
 • SẺ CHIA TRI THỨC
  "Sẻ chia tri thức” là hoạt động đầu tiên của chiến dịch Let’s Grow A Garden được thực hiện trong dịp đầu năm mới 2017. Chương trình và Yên đã chuẩn bị những nguồn sách bổ ích và thú vị dành tặng cho các bé từ độ tuổi 6 – 15 tuổi tại lớp tình thương Vinh Sơn, quận Bình Thạnh