"Nơi cuộc sống tìm lại giá trị cân bằng"
Quy cách: Dành cho đối tượng có khuôn viên sân...
Giá: Linh động theo diện tích
Quy cách: Tổ hợp trồng áp tường được thiết kế bao gồm 01 khung...
Giá: Linh động theo diện tích
Quy cách: Dàn rau treo tường bao gồm 5 ống trồng, tất cả được...
Giá: Linh động theo diện tích
Quy cách: Bậc thang cỡ lớn có tổng cộng 5 bậc, mỗi bậc cách...
Giá: Linh động theo diện tích